2021
 • IEEE VAST Challenge 2021 - Award for Outstanding Comprehensive MC2 Submission

  Junting Gao, Siqi Shen, Xingui Lai, QingHong Wang, Jiaqi Dong, Ziyue Lin, Lei Peng, Yijie Hou, Yuheng Zhao, Siming Chen.

 • IEEE VAST Challenge 2021 - Award for Strong Human-in-the-Loop Analysis Methodology

  Lei Peng, Yuheng Zhao, Yijie Hou, Qinghong Wang, Siqi Shen, Xingui Lai, Junting Gao, Jiaqi Dong, Ziyue Lin, Siming Chen.

 • IEEE PacificVis 2021 - Visual Data Storytelling Contest Winner

  Yixuan Li, Tian Gao, Yang Shi, Nan Cao, Siming Chen

  | Video | online
 • 中国开源年会(COSCon 2020)以太坊区块链黑客松 - 最佳可视化奖

  董佳奇, 王非凡, 赖新贵.